Wie zijn wij?

Lionsclub Kapelle de Bevelanden is een van de vele Lions Clubs in Nederland, die onderdeel zijn van de Internationale Lionsorganisatie. Wereldwijd hebben we hetzelfde motto: "WE SERVE". Lionsclub Kapelle de Bevelanden is een herenclub, opgericht in 1993. 

 

Wie zijn onze leden?

We hebben een ledenbestand met een grote diversiteit aan achtergrond en beroep. Een aantal dingen hebben wij gemeenschappelijk:
* wij staan open voor dienstverlening aan anderen
* we vinden het leuk met elkaar iets te organiseren
* we steken graag de handen uit de mouwen
Dat geeft voldoening en schept een band. Dat laatste vinden we, naast ons motto "we serve" heel belangrijk. Vriendschap, respect, veel plezier onderling en elkaar tot steun zijn, zijn belangrijke ingredienten.

 

Wat doen we?

Om het motto "we serve" inhoud te geven kiezen we jaarlijks een of meerdere goede doelen om geld voor in te zamelen. Fondsenwerving geschiedt door het organiseren van projecten die geld opleveren. Daarnaast organiseren we ook activiteiten die geen geld opleveren, maar het motto van de club ondersteunen door de handen uit de mouwen te steken.